Jak vybrat pozemek pro váš dům

Sen o novém bydlení začíná výběrem vhodné lokality a pozemku. Dříve, než učiníte konečné rozhodnutí, budete muset zvážit mnoho proměnných. V následujícím krátkém návodu se dozvíte, co všechno byste měli vzít v úvahu, než koupíte konkrétní pozemek.

Lokalita k bydlení

Jako první se rozhodněte, v jaké lokalitě byste chtěli bydlet. Její výběr bude záviset na několika faktorech:

  • Vesnice nebo město — ceny jsou vyšší ve městě a nižší na vesnici. Tady proto záleží i na vašich finančních možnostech. Kromě toho se řiďte podle vašich preferencí. Máte rádi rušnější život města nebo hledáte klidné prostředí venkova a blízkost přírody?
  • Občanská vybavenost – podle potřeb vaší rodiny se informujte, zda se v dané lokalitě nachází škola, školka, zdravotní středisko, obchod, pošta, hřiště, možnosti sportování a podobně. Uvažujte také do budoucnosti. Lokalita by vám měla vyhovovat io 10 či 15 let. Ideální je, pokud se na jednotlivá místa umíte dostat do 15 minut.
  • Dopravní dostupnost – předem si ujasněte, kolik času budete ochotni věnovat dojíždění do práce či vození dětí do školy. Zjistěte si, jak dlouho trvá cesta do vyhlédnuté lokality i během dopravní špičky. Důležitá je také pravidelnost spojů MHD.
  • Bezpečnost – jistě vás bude zajímat také míra kriminality v oblasti. Všechny informace naleznete na statistickém úřadě nebo místní policii.

Na co myslet při koupi pozemku

Když už máte vybranou lokalitu k bydlení, následuje koupě konkrétního pozemku. Před konečným rozhodnutím zvažte následující:

Velikost a tvar pozemku

Vhodná velikost pozemku závisí na velikosti domu , který chcete postavit a také na tom, jak byste chtěli využívat exteriér. Pro přízemní dům pro čtyřčlennou rodinu počítejte s pozemkem od 500 do 800 m2. Pokud sníte o rozlehlém ovocném sadu za domem, budete potřebovat větší rozlohu.

Zvažte také tvar pozemku. Nejvhodnější je pravidelný tvar, na který budete moct umístit dům dle vašeho výběru a zároveň maximálně využít plochu pozemku. Předem byste také měli vědět, jestli byste chtěli přízemní nebo patrový dům.

Co se dozvíte z územního plánu

V územním plánu obce se dozvíte mnoho potřebných informací, které byste měli znát ještě před koupí. Jsou to zejména:

  • Typ pozemku – jde o stavební nebo jiný pozemek? Změna typu pozemku na stavební by znamenala průtahy před zahájením stavby.
  • Koeficient zastavěnosti a zeleně, maximální počet podlaží a maximální výška stavby, odstupové vzdálenosti od okolních staveb, ulice a podobně.
  • Informace o plánované výstavbě v okolí.

Ochranná pásma

V územním plánu naleznete také údaje o ochranných pásmech. Jedná se o ochranná pásma vodovodního a plynového potrubí, kanalizace, elektrických kabelů a staveb, jakými jsou například železniční trať, letiště a podobně. V ochranném pásmu nelze stavět, co by mohlo zasáhnout do vašich plánů na využívání pozemku.

Dostupnost inženýrských sítí

Ne každý pozemek má zavedeny inženýrské sítě. Pokud zavedeny nejsou, zkontrolujte dostupnost u jejich poskytovatelů. Zavedení bude tím více finančně náročné, čím dále se nejbližší přípojka nachází.

Vlastnické vztahy na pozemku

V praxi se bohužel stává, že jsou k prodeji nabídnuty i pozemky, které nemají vypořádané vlastnické vztahy nebo jsou například součástí dědického řízení. Na pozemek také mohou být uvaleny plomby nebo zástavní práva. Všechny informace se dozvíte na katastrálním úřadě.

Přístupová cesta a její vlastnictví

Aby vám bylo vydáno stavební povolení, musí na pozemek vést přístupová cesta. Prověřte si, kdo je jejím vlastníkem. Pokud je to soukromá osoba, budete se muset písemně dohodnout na jejím využívání nebo odkoupit vlastnický podíl. To bude v praxi znamenat také povinnost podílet se na její údržbě.